Frimley School

Donkeys

Delcie with donkeys at Frimley School breakup, Frimley Ave, Hastings, 5 December 1991