Rangitikei

Springvale Bridge

Springvale Bridge spans the Rangitikei River on the Napier-Taihape Road

Springvale Bridge

Springvale Bridge spans the Rangitikei River on the Napier-Taihape Road

Springvale Bridge 2018

Peter, Mohan and Gita Ward on the Springvale Bridge, Napier-Taihape Road, 22 August 2018