Waikaremoana

Aniwaniwa Falls, Waikaremoana, 1970

Aniwaniwa Falls, Waikaremoana, November 1970

Lake Waikaremoana

Lake Waikaremoana

Mokau Falls 1970

Slide caption – “Mokau Falls, Waikaremoana””
Taken December 1970

Urewera 1970

Slide caption – “Urewera Waikaremoana Rotorua Rd”
Taken 1970

Waikaremoana-Rotorua Rd Summit 1970

Slide caption – ‘Waikaremoana Rotorua Summit”
Taken November 1970