Awatoto

Awatoto Warbirds

Photo caption – “Awatoto Warbirds”

Taken 1 February 2001